середа, 19 серпня 2020 р.

До 29-ї річниці незалежності України

 

                                                 

"Бути українцем – це значить бути постійно в стані  

доказування свого права на існування.»

Володимир Винниченко

Час національного пробудження

Що таке справжній патріотизм? Більшість словників дає визначення патріотизму як любові до Батьківщини. Зокрема, за Академічним тлумачним словником української мови, патріотизм – це любов до своєї батьківщини, відданість своєму народові, готовність для них на жертви й подвиги. За філософським словником патріотизм – (грец. patre - батьківщина) – громадський і моральний принцип, який характеризує відношення людей до своєї країни, який проявляється в певному образі дій і складному комплексі суспільних почуттів, який зазвичай називають любов'ю до батьківщини.

Насправді справжній патріотизм не виховується. А виходить з душі. Бути справжнім патріотом неможливо  без щирої любові до свого народу, до Батьківщини.

Що таке Батьківщина, що  таке країна? Це, в першу чергу, - любов до своєї родини, до своїх витоків, культури, традицій.

Справжню любов до рідної землі можливо порівняти з любов’ю  дитину до своєї матері.

Ми не можемо іноді пояснити, за що ми любимо свою матір, свою кохану жінку.  Це особливі почуття, щирі, які  виходять  з глибини  нашої душі.

Саме про це піде мова в книгах, які представлені  на віртуальної книжкової полиці « Час національного пробудження».

 


   

Гальчинський, Анатолій Степанович.  Час національного пробудження [Текст] : публіц. есе / А. С. Гальчинський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2004. - 148, [2] с.

У книзі акцентується увага на особливостях нового етапу розвитку Української Держави, де ключовою є проблема відродження української політичної нації, відтворення її ідентичності, утвердження національної свідомості та національної гідності. Особлива увага приділяється аналізу відносин з Росією та реалізації євроінтеграційної стратегії України. Основна теза, яку відстоює автор, — «в Європу — через політику самоствердження».

Деревінський, Василь Федорович.  В'ячеслав Чорновіл. Нарис портрета політика [Текст] : монографія / Василь Деревінський. - Тернопіль : Джура, 2011. - 223 с.

Доля кидала його в найнижчі низини і підіймала до найвищих висот. Тесляр, редактор, літературний критик, політв’язень, журналіст, кочегар, лідер партії Народний Рух України, ініціатор заснування Української Гельсінської спілки – це все про В’ячеслава Чорновола. Перед вами перше дослідження життя й діяльності в'язня радянських концтаборів. дисидента, вічного революціонера й засновника Народного Руху України В’ячеслава Чорновола. На сторінках цього видання вмістилося все його життя: від заслання до парламентської діяльності. Сьогодні це вже минуле, історія вчорашнього дня, навіть століття, але ніхто не заважає нам на мить повернутися в далекі 90-ті й уявити, а що було б, коли В’ячеслав Чорновол очолив би країну. Можливо, на нас чекав би зовсім інший шлях розвитку, без загравань із Росією, без «більшовицьких рудиментів.

Народний Рух — партія, що багато уваги приділяла поняттю нації. Вже багато років поспіль дехто стверджує, що Чорновола, її засновника, вбили через політичні мотиви. Чи зіграла в цьому якусь роль Росія, зацікавлена у проросійській орієнтації українців? Відповідь нарешті знайдено.

 

   

Дзюба, Іван Михайлович.  Україна у пошуках нової ідентичності [Текст] : статті, виступи, інтерв'ю, памфлети / І. М. Дзюба ; вступ. сл. М. В. Поповича. - Київ : Україна, 2006. - 845, [1] с.

Відверта, правдива розмова про наше недавнє минуле і сьогодення, про духовні підвалини української незалежності. Особливу увагу автор приділяє проблемам української ідентичності за сучасних умов, ролі вітчизняної культури в консолідації суспільства, у подоланні загроз, що постають нині перед Українською державою. Книга розрахована на всіх, хто виявляє інтерес до питань національно-культурного визначення і перспектив розвитку незалежної України

  Кокотюха, Андрій Анатолійович.  Леонід Кравчук [Текст] / Андрій Анатолійович Кокотюха. - Київ : Укрвидавполіграфія, 2013. - 118, [1] с. 

Леонід Кравчук – невід’ємна частина історії нашої країни. Не тільки тому що він – перший президент сучасної незалежної України, обраний українським народом. Не тільки тому що з його ім’ям нерозривно пов’язане прийняття Акта проголошення незалежності ношої держави. Його досі по праву вважають одним із найбільш професійних, гнучких та виважених політиків за всю історію сучасної України. Постать Леоніда Кравчука викликає неабиякий інтерес завдяки неоднозначності та непересічності цієї особистості. Усвідомлює це і сам Леонід Макарович, який в одному із своїх постпрезидентських інтерв’ю наголосив, що усі його наступники на президентській посаді лише продовжуватимуть робити те, що розпочав я. Добре чи погано, але лише продовжуватимуть .

Корж, Віталій Терентійович. Практична філософія українства [Текст] : патріотичні нотатки і коментарі на тему ліквідації незалежності / Віталій Корж. - Київ : Фенікс, 2013. - 266 с.

 Основа гідного життя – Національна гідність.

«Попри всі красиві слова і патріотичні заклики, незалежність дісталася Українцям цілком несподівано» - пише Віталій корж. І от вже третій десяток років Українці не знають, що його мають робити із цією незалежністю...
Натомість вороги незалежної України знають, що мають робити. І роблять!
Книгу написано для тих, хто не лише хоче зрозуміти, що відбувається в Україні, а й усвідомити власну відповідальність за долю Батьківщини.

 

Лук'яненко, Левко Григорович.  Національна ідея і національна воля [Текст] / Л. Г. Лук'яненко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ : [б. в.], 2003. - 292 с.

У просвітницько-публіцистичній праці автор розглядає наріжне питання ідеології української держави, дає оцінку державотворчого процесу в Україні, його окремих складових – економічних, політичних, соціальних, моральних. Головною темою є проблема національної ідеї, рефреном – заклик до єдності народу через відродження мови, традицій, культури, національної гордості, любові до України.

 

Лук'яненко, Левко Григорович.   Народження нової ери [Текст] : зб. ст. / Л. Г. Лук'яненко ; Ін-т суспіл. дослідж. - 3-тє вид., випр. та допов. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. - 194 с.

Книга відомого політичного і державного діяча, Героя України Левка Лук’яненка є новим значним внеском у розвиток української національної ідеї. Книга розрахована як на науковців, так і на широкий загал читачів.


Нельга, Олександр В'ячеславович.   Українська етносоціологія [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / О. В. Нельга. - Київ : Персонал, 2015. - 538, [1] с.

Висвітлено питання етнічної соціології як науки і навчальної дисципліни. Викладено ірраціональний зміст та ірраціональні засади етнічного й національного, а саме: теоретичний і практично-ціннісний рівні етнонаціональної свідомості; етнонаціональні самосвідомість і самоідентифікація. Розглянуто історичні механізми самозбереження та усталені ознаки функціонування української ментальності, а також питання українства як носія колективного підсвідомого.Для викладачів і студентів факультетів соціології вищих навчальних закладів, а також для всіх тих, хто цікавиться етнонаціональною проблематикою.

Стражний, О. С.  Український менталітет. Ілюзії, міфи, реальність [Текст] / Олександр Стражний. - Київ : Книга, 2008. - 366 с.

Ця книга незвичайна через те, що вона виходить за межі традиційного, шаблонного уявлення про світовідчуття українців, по-своєму відповідає на запитання – хто такий українець, чим мешканці України відрізняються від європейців і росіян, які карти в колоді української ментальності козирні, а які масті биті.

Прочитавши цю книгу, ви по-іншому дивитиметеся на людей, краще розумітимете логіку їхніх вчинків. Оригінальна систематизація матеріалу, діалогічний стиль автора та позитивний заряд, який несе ця книга, роблять її не лише корисною, але й захоплююче-цікавою.

Чорновіл, В. М.  Пульс української незалежності [Текст] : колонка ред. / В. М. Чорновіл ; [вступ. ст. та післямова Л. Танюка] ; Всеукр. іст.-культ. правозахис. т-во "Меморіал" ім. В. Стуса. - Київ : Либідь, 2000. - 622, [1] с.

У цьому першому посмертному виданні творів Вячеслава Чорновола зібрано статті й тексти виступів, що друкралися у "колонці редактора" започаткованих ним газет "Час/Тіте" (1995— 1998) і "Час" (1998—1999). Книга є своєрідним щоденником політичного життя незалежної України і Чорновола в ньому. Збірка статей видається до річниці з дня трагічної загибелі Вячеслава Чорновола і присвячується його світлій пам’яті.