середа, 21 лютого 2024 р.

Міжнародний день рідної мови

 


Мова візитка нації

Кожного року 21 лютого увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Це свято досить молоде. Воно було запроваджено у листопаді 1999 року згідно тридцятої сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної й культурної багатоманітності. Історія свята, на жаль, має трагічний початок.

21 лютого 1952 року у Бангладеш (Східний Пакистан) пакистанська влада жорстоко придушила демонстрацію людей, які виражали свій протест проти урядової заборони на використання в країні своєї рідної — бенгальської, мови. Відтоді кожного року Бангладеш відзначає день полеглих за рідну мову. Саме за пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 лютого Міжнародним днем рідної мови. А починаючи з 21 лютого 2000 року, цей день відзначаємо і ми, українці.

Мова – це  той  інструмент, який  єднає  націю,  народність, народ до єдиного цілого. Це великий скарб, який треба шанувати, берегти  та  збагачувати. Мова є її генетичним кодом, у її глибинах народилося багато з того, чим може пишатися наш народ.

 Української мови — одного з найцінніших надбань, які створили й залишили нам наші попередники.

Ми пишаємось, що ми українці, що живемо на своїй рідній землі, ми боронимо ії від російських загарбників, ми маємо право думати, співати пісні, читати книги спілкуватися рідною мовою. Це наш скарб та наше надбання!


811.161.2
   Д31
  Демська, Орися Мар'янівна. Українська мова. Подорож із Бад-Емса до Страсбурга [Текст] / Орися Демська. - Харків : Vivat, 2023. - 301, [1] с.

На культурній мапі модерної української мови є дві важливі точки: Бад-Емс, звідки указом намагались переконати світ, що української мови немає, не було і бути не може, і Страсбург — точка, де 21 березня 2022 року українська отримала статус майбутньої офіційної мови Європейського Союзу.

Орися Демська розповідає про зародження й розвиток української мови від індоєвропейської прамови до наших днів, її взаємодію з іншими мовами, історію взаємозбагачень, непримириме протистояння з російською і перебіг лінгвоцидів, із яких вона все ж таки вийшла переможницею.

Доступно про формування української державності і національної ідентичності через мову і завдяки мові.

 


81.411.1 / 4У
   Т 48
Ткаченко, О. Б.  Українська мова і мовне життя світу [Текст] / О. Б. Ткаченко ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні. - Київ : Спалах, 2004. - 271, [1] с.

Працю присвячено розвиткові й сучасному станові української мови в усіх труднощах її становлення, що дістають всебічне висвітлення (географічне, історичне, соціолінгвістичне, культурологічне тощо) в зіставленні з відповідними ситуаціями інших мов світу. Написана в популярній формі книга призначається всім шанувальникам української мови, насамперед представникам суспільних наук.

 

 

 


 821.161.2.09
   П 50
Поліщук, Ярослав.  Гібридна топографія [Текст] : місця й не-міісця в сучасній українській літературі / Ярослав Поліщук. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2018. - 270, [1] с.

У цій книжці йдеться про уявну географію, про символічне освоєння простору засобами культури. Автор пропонує поміркувати про це на прикладі сучасної художньої літератури, обираючи для аналізу твори відомих письменників – Софії Андрухович та Юрія Андруховича, Сергія Жадана, Володимира Лиса, Володимира Рафеєнка, Василя Шкляра тощо.


81.411.1/4У
   Ш37
 Шевчук, Світлана Володимирівна. Сучасна українська літературна мова [Текст] : навч. посіб. / С. В. Шевчук, Т. М. Лобода. - 2-ге вид., випр. і допов. - Київ : Арій, 2008. - 382, [1] с.

У посібнику подано теоретичні відомості з усіх розділів курсу «Сучасна українська літературна мова» і детально сплановану систему контролю знань. Навчальний посібник побудовано за модулями, що містять теоретичний матеріал, схеми лінгвістичного аналізу та тестові завдання до кожної теми.

Теоретичний матеріал викладено послідовно, систематизовано й логічно вмотивовано відповідно до типової програми з курсу. У тестах представлено завдання різної складності: на встановлення відповідностей, з вибором однієї правильної відповіді, відкриті завдання з короткою відповіддю, що дають можливість об'єктивно й усебічно перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу, уміння застосовувати його на практиці, диференціювати й класифікувати мовні явища. Окремим блоком подано міні-тексти з різноплановими завдання, що охоплюють увесь курс сучасної української літературної мови й сприяють узагальненню, систематизації й закріпленню вивченого матеріалу, формують аналітичні здібності, уміння застосовувати загальні положення лінгвістичної теорії під час пояснення конкретних мовних явищ.