середа, 12 травня 2021 р.

15 травня Міжнародний день сім’ї

 


Обереги української родини

Усе, що є в нашому характері, все, що ми беремо з собою у своє доросле і самостійне життя, закладено в нас перш за все в сім’ї, в години сімейного спілкування, сімейного дозвілля. Звичайно, світ людини формують і школа, і вулиця, і театр, і книга... Але саме сім’я – те первинне середовище, де відбувається становлення особистості, де ми дістаємо перші відомості про багатообразність і складність світу, який оточує нас, про добро і зло, де формуються наші звички та вміння, наші погляди й життєві плани, потреби і здібності. У сім’ї розвивається вся гама наших емоцій та почуттів, через сім’ю ми засвоюємо соціальний досвід, переймаємо традиції. Саме в сім’ї триває непростий процес виховання переконань, вимогливості до себе й інших, милосердя і співчуття до людини.

Не останнє місце у вихованні дитини відіграє формування сімейних традицій, зокрема створення своїми руками оберегів – символів-захисників, знаків віри у вище заступництво.

Символи-обереги втілювались у побутових речах, їх шанували, про них складали легенди. Вишитий рушник, вишита сорочка, писанка, лялька, віночок, калина, верба, лелека – без них важко уявити нашу Україну. Саме з оберегів починається для кожного Батьківщина. Пам’ять про своїх предків – то природна потреба. У багатьох українських родинах є свої сімейні реліквії. Вони служать оберегами, що передають від покоління до покоління своєрідний захисний код роду, повертають до витоків народу та мудрості пращурів, які вже назавжди відійшли за межу вічності, вони стоять на сторожі духовності і нашої душевної чистоти.

На перший погляд ці прості й дивовижні предмети, родинні реліквії-обереги здаються якимись дрібничками. Нібито – звичайна ковдра, піч, ікона, яких дуже багато… Але це не так! Наші реліквії-обереги – це наші талісмани, які ми цінуємо поряд із душевними рисами – добром, милосердям, любов’ю. Це найдорожче – наше коріння, минуле родини, страждання і радощі. Родовідна пам’ять – це унікальне явище в українському побуті.

Сімейні традиції часто йдуть від старшого покоління. Наші батьки, бабусі й дідусі – це джерело думок і порад, знань і досвіду. Взаємозв’язок молодого і старшого поколінь дуже важливий. Перебуваючи в тісному контакті з бабусями й дідусями, наші діти дізнаються у них про минуле, родинні традиції, вчаться краще розуміти світ.

15 травня – Міжнародний день сім’ї. До цієї дати відділ абонемента Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка підготував віртуальну книжкову виставку «Обереги української родини». Сподіваємося, книги, представлені тут, допоможуть вам відроджувати обереги, які захищатимуть ваші домівки й донесуть звичаї до наступних поколінь.

Отже, плетіть собі на долю віночки, робіть ляльки, малюйте писанки, садіть калину, вербу, оберігайте лелек, вишивайте рушники, сорочки. Нехай вони охороняють вас та ваших рідних від зла, підлості й неправди.


Белей Л. О. Ім’я дитини в українській родині [Текст] / Л. О. Белей. – Київ : Далечінь, 2013. – 281, [2] с.

Ім’я дається людині при народженні й супроводжує її все життя. Кажуть, що ім’я навіть визначає долю людини. Так це чи ні, в будь-якому разі вибір імені для дитини – справа серйозна й відповідальна. Добре, коли батьки підходять до цього питання з повагою до тисячолітніх традицій, з бажанням і надією, що вибране ім’я личитиме їхній дитині, буде їй самій до вподоби. Ця книжка допоможе вам вибрати ім’я, гідне вашого сина чи доньки, онука чи онуки. Ви знайдете тут стислий огляд історії імен українців, християнський календар імен, а також словник, у якому можна вибрати конкретне ім’я, довідатися про його первісне значення та ознайомитися зі скороченими й пестливими формами цього імені, які мають особливу популярність у приватному та сімейному спілкуванні.


Бєлєнька Г. В. Здоров’я дитини – від родини [Текст] / Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, М. А. Машовець ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Богданова А. М., 2006.

У колективній монографії висвітлено актуальні проблеми валеологічного виховання, розвитку здорової дитини в умовах сім’ї, визначено необхідність формування відповідального батьківства. Головну увагу зосереджено на аналізі основних понять здоров’ятворчої оздоровчої парадигми. Теоретично обґрунтовано концептуальні засади формування здоров’язберігаючої свідомості у молодого покоління, розкрито шляхи залучення дітей до здорового способу життя, утверджено ідею гуманістичних взаємин дітей і дорослих.


Зайченко В. В. Вишивка Чернігівщини [Текст] : [монографія] / Віра Зайченко. – Київ : Родовід, 2010. – 205 с.

Це перший в Україні повний каталог музейної колекції вишиваних рушників Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. Він створений на основі опрацювання колекції музею та польових досліджень авторки, які тривали упродовж багатьох років. Віра Зайченко розповідає про сфери використання рушників Чернігово-Сіверщини, ритуали, пов’язані з ними, матеріали для їх виготовлення, технічні прийоми, орнаменти й композиції, простежує корені походження рушників, які сягають часів Київської Русі та пізніших епох. Каталог представляє музейну колекцію за районами Чернігівщини, подає час створення кожного з 520-ти рушників, їх описи, включно з ілюстраціями.


Іванов Д. Й. Родинний вітер [Текст] : [вибрані поезії] / Дмитро Іванов ; [передм. М. Ф. Слабошпицького ; післямова В. О. Базилевського]. – Київ : Український письменник, 2014. – 406 с.

До збірки увійшли кращі вірші з творчого доробку Дмитра Іванова. Дмитро Йосипович – майстер поезії про Матір. Його вірші вражають простотою і глибиною почуття. Він свідомий інакшості своєї поезії: «На неї мода тюкала салонна...» Тюкає й нині. Поет якщо й переймається тим, то публічно не нарікає. Бо не раз упевнювався: у нього є свій читач. «Вже вірші мої недовіру збороли й засвічують сльози у добрих очах». Це правда. У автора багато творів про любов, красу світу…


Ігнатенко І. В. Етнологія для народу [Текст] / Ірина Ігнатенко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 319, [1] с.

Сьогодні чималий інтерес викликають звичаї та традиції наших предків. Захопливо й цікаво ця книжка розповідає про обряди та прикмети і не лише описує їх, але й пояснює, які щоденні справи та потреби лягли в їх основу. Ви довідаєтеся про народні вірування, пов’язані з календарними святами, з життєвим циклом людини: сватанням та весіллям, народженням дитини, хрестинами, похованням. Навіщо під ліжко клали гребінець і хустку? Чому на весіллі били горщики? У яких випадках жінка, підшиваючи сорочку, не робила вузлів? Чому не можна було будувати хату з верби, осики? Дізнавайтеся про своє коріння та передавайте знання нащадкам!


Кузьмінський А. І. Педагогіка родинного виховання [Текст] : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – Київ : Знання, 2006. – 324 с.

Це один із перших в Україні навчальних посібників з родинного виховання. Його особливість полягає в тому, що виховання дітей у сім’ї розглядається як на основі надбань наукової педагогіки, наукового світового досвіду в царині виховання, так і на основі вікових традицій, звичаїв, вірувань українського етносу, врахування особливостей національної ментальності. Процес виховання дитини висвітлюється відповідно до етапів її психолого-фізіологічного розвитку, всебічно розглядаються різноманітні аспекти морального, фізичного, трудового, розумового, естетичного виховання. Особлива увага приділяється висвітленню діяльності батьків у процесі реалізації провідних функцій родини. Посібник укладено з урахуванням вимог навчальної програми з родинного виховання. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, молодих батьків, вихователів дошкільних і позашкільних дитячих закладів. Книга буде корисною також учителям та вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, усім, хто турбується про добробут і щастя родини.


Лукашенко Т. Українські обереги своїми руками [Текст] / Тетяна Лукашенко. – Харків : Аргументпринт, 2015. – 223 с.

Наші пращури-слов’яни здавна виготовляли обереги, бо добре знали про їх дивовижну магічну силу. Нерідко за обереги правили символічні тварини, такі як їжак, зозуля, ведмідь, а також рослини на кшталт звіробою та папороті. Із плином часу нічого не змінилося – ми, як і раніше, шукаємо захисту у надприродних сил, хіба що форма оберегів зазнала певних змін. Які обереги сьогодні незамінні в побуті сучасного українця? Як зробити власноруч оберіг для себе та близьких? Чи справді вишиванка – не просто елемент одягу, але й сильний засіб захисту від негативного впливу? Відповіді ви знайдете на сторінках цієї книжки, що стане вашим власним оберегом на шляху до щастя, гармонії та родинного затишку.


Пісні з родин і хрестин [Текст] : (зб.-реконструкція із теорет. розвідкою, комент., моделями ритмоструктури, покажч.) / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України ; упоряд. А. І. Іваницький. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 452 с.

У збірнику подано українські народні пісні, що співаються під час обряду родин та хрестин. Значна частина бесідних і переважна більшість гумористичних пісень про кумів виникли в умовах родильно-хрестинної обрядовості, тому їх включено до збірника. Введено також зразки колискових пісень, оскільки їх уперше починають співати в обставинах похрестин, після першого покладення дитини до колиски. Пісні доповнено коментарями упорядника, подано аналітичні таблиці складочислових структур, музично-ритмічних форм та ладо-звукорядів, регіональний покажчик, звід


тематики пісенних текстів. Видання призначене для науковців, викладачів фольклору, студентів, шанувальників народної творчості.

 

Світко О. В. Рецепти здоров’я для кожної родини [Текст]. Кн. 2 / О. В. Світко. – Київ : Дім, сад, город, 2007. – 64 с.

Книга відомої в Україні лікарки-натуропата про те, як зберегти здоров’я, використовуючи прості рекомендації, доступні засоби, унікальні старовинні рецепти. Природа – найбагатша скарбниця здоров’я. Вона подарувала нам багато рослин, якими можна лікувати недуги. У книзі ви знайдете рецепти ліків від захворювань печінки, шкіри, нирок, суглобів, серця.


Скуратівський В. Обереги пам’яті. Народний агрокалендар [Текст] / В. Скуратівський ; [ред. І. Власенко]. – Київ : Скарбниця, 1992. – 105, [6] с.

Автор цікаво й дохідливо оповідає про споконвічне буття українців упродовж року. Тут і праця, і спочинок, і свята, і обряди, й побутові та виробничі взаємини. В основу книги покладено річний цикл людської діяльності. Це розвідки-есе про походження українських регіональних назв місяців і пов’язані з ними прислів’я та приказки, зразки народної метеорології, за допомогою яких завбачали погоду; подано описи найвідоміших народних свят та обрядів. Народний агрокалендар, підготовлений В. Скуратівським, являє собою своєрідну енциклопедію, яка допоможе краще спізнати, хто ми і чиїх батьків діти.


Скуратівський В. Берегиня [Текст] : художні оповіді, новели / В. Скуратівський ; [ред. В. О. Лігостов]. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 276, [4] с.

Ця книга — розповідь про український народний побут, звичаї, що складалися, випробовувалися на міцність протягом багатьох століть. Любов до рідної землі, повага до батьків, чесної праці, порядності у взаєминах – ось лейтмотив цих роздумів, активно звернених до сьогодення, до становлення нових радянських звичаїв та обрядів. Комуністична мораль складається з багатьох чинників, але вона народжується не на порожньому місці, а на тому міцному духовному підмурку, який витворив народ своїм генієм і працею у важких випробуваннях та змаганнях.


Тарасова О. О. Ляльки-мотанки. Обереги для вашої оселі, що дарують успіх, багатство, щастя [Текст] / О. О. Тарасова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 125, [2] с.

Більше 40 авторських моделей! Лялька, зроблена своїми руками, захистить будинок від бід і напастей, стане чудовим подарунком друзям та близьким. Виготовлення цих ляльок – не просто рукоділля, це прадавнє мистецтво, яке тепер доступне і вам! Завдяки зрозумілим покроковим інструкціям, проілюстрованим фотографіями, ви зробите будь-яку вподобану ляльку-оберіг. А знадобляться для цього клаптики тканини, які є в кожному будинку! Захисниця добробуту сім’ї. Лялька на вдале заміжжя та щасливе сімейне життя. Берегиня будинку від негативу. Захисниця дитини від лихого ока. Мотанка-хранителька молодості і краси. Травниця — оберіг від злих духів та хвороб.