четвер, 7 вересня 2023 р.

На допомогу студенту та школярам

 


«Шпаргалка» для учнів та студентів

Швидко проминуло літо. Воно подарувало нам багато чудових емоцій, зміцнило здоров’я. Дехто став студентом, дехто продовжує навчання у школах, гімназіях та ліцеях, дехто готуватиметься до вступу в коледжі і виші. Попереду час нових вражень, нових досягнень у навчанні.


Початок навчального року – це нові дисципліни, складніші завдання та цікавіші виклики. Однак після тривалих літніх канікул дуже важко одразу налаштуватися на навчання, тим паче якщо за вікном зберігається сонячна погода, а в голові – лише спогади про чудовий відпочинок… Як у таких умовах втягнутись у навчальний процес? Допоможе бібліотека!

Ділимося корисною інформацією про підручники, які є у фонді Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових. До вашої уваги невелика добірка навчальної літератури з різних галузей знань. Сподіваємося, що вони допоможуть поглибити знання з різних предметів. Чекаємо на зустріч!Список літератури:

341

Б 93

Буткевич О. В. Історія міжнародного права : підруч. для вищ. навч. закл. / О. В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2019. – 411 с.

Це видання – перший в Україні підручник з історії міжнародного права для вищих навчальних закладів. У виданні проаналізовано історію міжнародного права як галузь його теорії, показано різні підходи до його історичної періодизації, розкрито механізм і закономірності виникнення та становлення цього права. Показано особливості становлення і розвитку норм, інститутів та принципів міжнародного права, формування та особливості його системи в докласичний і класичний періоди, регіональні особливості історичного розвитку цього права. Розкрито основні тенденції сучасного міжнародного права.

Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вузів і факультетів, зокрема спеціальностей «Міжнародне право», «Міжнародні відносини».

 

63.3(4УКР)/9(С2)

Б 61

Білінський В. Б. Україна-Русь : іст. дослідж. Кн. 1. Споконвічна земля / Володимир Білінський. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2013. – 382, [1] с.

Автор на основі історичних документів, літописів, спогадів мандрівників, досліджень сучасних археологів, істориків доводить неперервність розвитку українського етносу починаючи від VI тисячоліття до нашої ери, трипільської культури, а потім зарубинецької, черняхівської, київської і т. д.

Книга адресується широкому колу читачів: науковцям, викладачам вишів, шкільним учителям, студентам, учням старших класів і всім, хто бажає знати правду про минуле.

811.161.2

Б 48

Береза Т. А. Скажи мені українською : [укр.-рос. словник правдивої мови] / Тарас Береза. – Львів : Апріорі, 2019. – 455 с.

Українсько-російський словник правдивої мови «Скажи мені українською» має на меті повернути розуміння величі і краси української мови, а також покращити загальний рівень володіння українською мовою в побуті і діловому спілкуванні. Формат словника наочно показує відмінності між правдивою українською мовою та штучними запозиченнями з мови російської.

67.99(4УКР)3 / 34С(С2)

В 31

Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб. для вищ. навч. закл.] / Р. В. Вереша ; Акад. адвокатури України. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 959 с.

У навчальному посібнику висвітлюються питання Загальної частини кримінального права України з урахуванням положень національного законодавства, а також законодавства іноземних держав і міжнародних нормативно-правових актів. Зміст навчального посібника узгоджується з програмою освітньої дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина».

Видання розраховане на студентів, аспірантів (ад’юнктів), викладачів, наукових працівників, а також на всіх, хто цікавиться питаннями кримінального права.

821(477)

Д 13

Давня українська література. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 450 с.

Серія «Класика української літератури» включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти і науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

1

К 44

Кислюк К. В. Філософія. Модульний курс : філософія, релігієзнавство, логіка : навч. посіб. для ВНЗ / К. В. Кислюк. – Харків : Торінг плюс, 2009. – 415 с.

Посібник укладено згідно з принципами кредитно-модульної системи. Він містить теоретичний матеріал із модулів «Філософія», «Релігієзнавство», «Логіка». До кожного модуля розроблено власний науково-методичний апарат.

Видання розраховане на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

339

К 59

Козак Ю. Г. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Ю. Г. Козак. – 6-те вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 291 с.

У навчальному посібнику на підставах висвітлення теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності з’ясовується низка найважливіших питань функціонування підприємства як головного суб’єкта ЗЕД. Особливий наголос робиться на дослідження сучасних моделей ЗЕД підприємств, на розгляд функціонального забезпечення ЗЕД підприємств і на аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.

316

К 65

Конфліктологія : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [Г. Гребеньков та ін.] ; за ред. Г. В. Гребенькова ; Донец. юрид. ін-т при Луган. держ. ун-ті внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 228 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання природи і динаміки конфліктів, запобігання конфліктним ситуаціям, види конфліктів, причини їх виникнення і тактику дій щодо розв’язання з урахуванням професійної спрямованості підготовки майбутніх правознавців.

Видання призначене для курсантів і студентів відомчих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, а також для всіх, хто цікавиться актуальними питаннями конфліктології, проблемами її наукового пізнання.

821(477)

К 82

Криничка української класики : збірка. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 607 с.

Ця книжка має бути на полиці будь-якого книголюба! Поеми Тараса Шевченка і «роман про життя» Панаса Мирного, лірика Івана Франка і Лесі Українки, байки Євгена Гребінки і сатиричні твори Григорія Квітки-Основ’яненка – у них споконвічна мудрість українського народу. Складні образи та життєві сюжети, наче списані з минулого чи не кожної української родини, подарують щиру насолоду шанувальникам класики.

53

Л 36

Левін В. Проста фізика. Від атомного ядра до межі Всесвіту / Волтер Левін за участю Воррена Гольдштейна ; пер. з англ. Тетяна Сахно = For the Love of Physics: From the End of the Rainbow to the Edge of Time – A Journey Through the Wonders of Physics / Walter Lewin, Warren Goldstein. – Київ : Наш формат, 2019. – 291, [1] с.

Предмет, який падає на землю, трішки притягує до себе планету. У ліфті ви стрімко втрачаєте та набираєте кілограми. Коли лежите, ваш зріст більший. І чому ви досі цього не знали? Професор Волтер Левін, популяризатор фізики й талановитий викладач, не втомлюватиме вас теоріями та формулами, а проведе далі – у світ експерименту. З ним ви наново відкриєте закони Ньютона, ефект Доплера і рівняння Бернуллі та нарешті зрозумієте різницю між вагою і масою.

330

П 50

Політична економія : навч. посіб. / [Є. С. Шевчук та ін.] ; за ред. : Г. І. Башнянина, Є. С. Шевчука. – 4-те вид., перероб. і випр. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 306 с.

Пропонований підручник – спроба викласти курс політекономії у світлі нових вимог, поставлених ринковим реформуванням вітчизняної економіки й необхідністю формування нового економічного мислення. Дотримуючись переважно структури й логіки міністерської програми з курсу політекономії, автори прагнули показати зв’язок економічних законів, категорій і понять, що вивчаються, з реальною дійсністю, економічною політикою та практикою господарювання в сучасній Україні.

81.411.1/4У

П 39

Плотницька І. М. Ділова українська мова : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. М. Плотницька. – 3-тє вид. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 254 с.

У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, особливості писемного та усного ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів. Наводяться приклади перекладу з російської мови українською найуживаніших слів та словосполучень із ділової сфери.

Видання розраховане на слухачів, студентів, державних службовців, ділових осіб усіх, хто цікавиться проблемами ділової української мови й бажає підвищити рівень мовної культури.

84(4УКР)

П 42

Повна збірка кращих творів. Нескорені / [уклад. С. М. Заготова]. – Донецьк : БАО, 2010. – 703 с.

Юрій Яновський, Микола Куліш, Іван Микитенко, Григорій Косинка… Їхня слава сягнула далеко за межі України. У їхніх творах – нескорений національний дух, бажання переробити світ на краще, висока творча наснага та натхнення.

До видання ввійшли кращі твори письменників, прочитавши які, можна скласти уявлення про розвиток української літератури початку ХХ ст., відчути подих тих буремних часів.

Збірка адресована широкому загалові шанувальників справжньої літератури.

22.3/53

С 14

Садовий А. І. Основи фізики з задачами і прикладами їх розв’язування : навч. посіб. / А. І. Садовий. – Київ : Кондор, 2003. – 382 с.

Навчальний посібник призначений допомогти учням старших класів, шкіл, ліцеїв, гімназій, майбутнім абітурієнтам та студентам вишів при вивченні основ фізики. У ньому подано основи теоретичного матеріалу; наведено приклади розв’язування задач до розділів; уміщено 544 задачі середньої та більшої складності для самостійної роботи; після кожної задачі наведено відповіді.

Для студентів вузів, коледжів, учителів та учнів середніх шкіл.

811.161.2

Ф 95

Фурдуй М. І. Українська мова : практикум : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. І. Фурдуй ; за ред. В. В. Різуна. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : Либідь, 2011. – 413, [1] c.

У виданні розглядаються питання орфографії, правопису і пунктуації в руслі поглиблення знань, підвищення рівня грамотності, культури писемного мовлення. Системно подається базовий теоретичний матеріал, наведено також окремі відомості з лексики, морфології і синтаксису, без чого неможливе наскрізне розуміння значення слова, орфографічних або пунктуаційних правил. До всіх розділів пропонуються відповідні вправи, завдання й контрольно-тренувальні роботи з елементами тестування.

Для студентів вищих навчальних закладів, абітурієнтів, старшокласників.

понеділок, 4 вересня 2023 р.

" Реальні історії" від Світлани Талан

 


«Душа Ніколь» від Світлани Талан


Світлана Талан – знана українська письменниця, володарка титулу «Золотий письменник України», неодноразова лауреатка конкурсу «Коронація слова», володарка нагороди «За кращий роман на гостросоціальну тематику». Її твори широко популярні на батьківщині та за її межами.

Пропонуємо до вашої уваги книгу «Душа Ніколь», яка здатна викликати в душах читачів цілу бурю емоцій.


Ніколь – талановита скульпторка. За молодості вона вийшла заміж і народила доньку Лізу, але все скінчилося розлученням. Ніколь так і не змогла влаштувати особисте життя. Усе йшло шкереберть… До зустрічі з першим і справжнім коханням. Пристрасть спалахнула між Ніколь та Русланом незгасним вогнем.

Однак минуле повертається з чорною звісткою. Жінка дізнається, що дванадцять років тому народила двійню: дівчинку та хлопчика. Ніколь будь-що прагне зустрітися з сином, з яким її розлучили. Проте жінка постає перед вибором: виправити колишні помилки чи жити щасливим майбутнім. А минуле приховує чимало таємниць…