понеділок, 15 грудня 2014 р.

Житлові субсидії: що потрібно знати аби отримати для себе допомогу

                                  Головна умова призначення субсидій

Головним критерієм для отримання субсидії є рівень доходів сім’ї по відношенню до вартості цих платежів в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства.
Право на отримання адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг мають сім’ї громадян за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства, і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу.
Субсидія призначається одному з членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації.  

Скільки сплачує за послуги отримувач субсидії?

За умови призначення житлової субсидії в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, громадяни сплачують частку середньомісячного сукупного доходу за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення, а за придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - частку їх середньомісячного сукупного доходу за попередній календарний рік (Ро), яка визначається за формулою:  Ро = Кд/КгхРг, де Ро - частка плати за послуги для домогосподарства (частка доходу), яка для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми,  Кд - коефіцієнт доходу домогосподарства - відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на дату, з якої призначається субсидія, Кг - базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії - два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2), Рг - базова норма плати за житлово-комунальні послуги - 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15).
Розрахунок відсотка обов’язкового платежу сім’ї визначається для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу сім’ї.
            Розмір обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги визначається у наступному порядку:
1) обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні 6 місяців;
2) середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу;
3) дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (у 2014 році  1176 грн), тобто визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;
4) отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15% (за базовий варіант взято обов’язкову плату за житлово-комунальні послуги у розмірі 15% доходу родини при доході на одного члена сім’ї на рівні двох прожиткових мінімумів), і таким чином визначається відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги.
Приклад.
У житловому приміщенні зареєстрована одна особа - пенсіонер. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 300 гривень. Пенсіонер не працює, пенсія за 6 місяців складає 12 000 гривень. Середньомісячний сукупний дохід становить 2 000 гривень (12 000 грн :6=2 000 грн).
Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%): 2 000:1176:2*15%=12,76%
Тобто пенсіонер повинен сплачувати за житлово-комунальні послуги 255,2 грн (2 000*12,76%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (300 грн –         255,2 грн=44,8 грн).
Додатково сплачується за площу житла, що перевищує соціальну норму та вартість послуг, нарахованих понад соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами.
У  разі  коли  вартість  фактично  використаної  послуги менша ніж обов'язкова  частка  витрат  на  оплату  цієї  послуги,  громадяни сплачують  її  фактичну  вартість.
Сума субсидії, яку органами праці і соціального захисту населення було переказано на рахунки виконавців/виробників житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується виконавцем/виробником як оплата обов’язкової частки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період.

                          В яких випадках субсидія не призначається ?

     Субсидія не призначається якщо:
•    у   житлових   приміщеннях   (будинках)   зареєстровані працездатні  громадяни  працездатного віку,  які не працювали і не навчалися   у   загальноосвітніх,   професійно-технічних,    вищих навчальних  закладах  I-IV  рівня  акредитації  за  денною  формою навчання та не були зареєстровані у службі зайнятості населення як такі,  що  шукають  роботу,  протягом трьох місяців,  що передують місяцю звернення за  призначенням  субсидії  (крім  громадян,  які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми,  що потребують  догляду  протягом  часу, визначеного у    медичному    висновку   лікарсько-консультативної комісії,  але не більш як до досягнення  ними  шестирічного  віку; громадян,  які  мають  трьох  і  більше  дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи або  дітьми-інвалідами  віком до 18 років,  або інвалідами I чи II групи внаслідок  психічного  розладу,  або  особами,  які  досягли 80-річного  віку;  а  також  фізичних осіб,  які надають соціальні послуги);
•    у разі звернення члена домогосподарства, на якого не відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації;
•    при здачі в найм або оренду житла;
•    при наявності у сім’ї два або більше транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції. При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані чи придбані на пільгових умовах через органи праці та соціального захисту населення, а також транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску;
•    при наявності у сім’ї (незалежно від місця реєстрації її членів) в сукупності більше ніж одного житлового приміщення, загальна площа яких перевищує встановлену соціальну норму житла, в межах якої надається субсидія;
•    у разі здійснення будь-ким із зареєстрованих осіб протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії купівлі або оплати послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для зазначених осіб.
•    якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї державним соціальним інспектором з'ясовано, що будь-хто із складу зареєстрованих осіб має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно.
                                     Призначення субсидії у виняткових ситуаціях
Коли сім’я не має права на призначення субсидії на загальних підставах, але може обґрунтувати причини необхідності призначення субсидії, виходячи з конкретних обставин, що склалися у сім’ї, як виняток, субсидія може призначатись за рішенням комісії по розгляду заяв громадян з питань призначення соціальної допомоги та прийняттю рішень про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, інформації про адресу фактичного місця проживання пільговика, утвореної виконавчим комітетом Сумської міської ради.
Для розгляду питання призначення субсидії як виняток необхідно звернутись з заявою до голови Комісії. Рішення про призначення субсидії приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, проведеного державним соціальним інспектором управління.

Чи призначається субсидія, якщо з поважних причин
відсутні доходи  члена домогосподарства?


Якщо серед зареєстрованих у житловому приміщенні осіб є працездатні особи, які подають довідки про відсутність доходів за будь-який місяць протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, або місячний дохід яких менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на час призначення субсидії, в розрахунок субсидії за кожний такий місяць включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на час призначення субсидії.
          Якщо   серед  осіб,  зареєстрованих  у  житловому  приміщенні (будинку)  є громадяни, які одержують стипендію, соціальні виплати (допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за  інвалідом  I групи або особою, яка досягла 80-річного віку, за дитиною-інвалідом  віком  до  18  років,  інвалідом  I чи II групи внаслідок  психічного  розладу,  допомоги  по  безробіттю, а також компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги) і мають право  на  отримання  субсидії,  у  тому  числі на підставі рішень комісій,  під час визначення сукупного доходу осіб, зареєстрованих у  житловому  приміщенні  (будинку), враховуються фактичні розміри стипендій  та  соціальних  виплат.  Дізнатись більше можна тут  http://inva-center.com/news/7/1828/

Немає коментарів:

Дописати коментар